Fajismereti kérdéssor GIMNÁZIUM I. évfolyam 1999/2000

Nr.

Magyar név

Tudományos név

pont

1.

KÍGYÓNYELV

1

LYCOPODIUM CLAVATUM

1

KAPCSOS KORPAFŰ

2

OPHIOGLOSSUM VULGATUM

2

MEZEI ZSÚRLÓ

X

EQUISETUM ARVENSE

X

2.

GYILKOS GALÓCA

1

AGARICUS CAMPESTER

1

KÖZÖNSÉGES CSIPERKE

2

AMANITA PHALLOIDS

2

LÉGYÖLŐ GALÓCA

X

AMANITA MUSCARIA

X

3.

STRUCCHARASZT

1

DRIOPTERIS FILIX-MAS

1

ERDEI PAJZSIKA

2

PHYLLITIS SCOLOPENDRIUM

2

GÍMPÁFRÁNY

X

MATTEUCCIA STRUTHIOPTERIS

X

4.

TISZAFA

1

JUNIPERUS COMMUNIS

1

ERDEI FENYŐ

2

TAXUS BACCATA

2

BORÓKA

X

PINUS SILVESTRIS

X

5.

GALAMBVIRÁG

1

ANEMONE SYLVESTRIS

1

ERDEI SZELLŐRÓZSA

2

MUSCARI NEGLECTUM

2

FÜRTÖS GYÖNGYIKE

X

ISOPYRUM THALICTROIDES

X

6.

TAVASZI CSILLAGVIRÁG

1

ERANTHIS HIEMALIS

1

TÉLTEMETŐ

2

VIOLA BIFLORA

2

SÁRGA IBOLYA

X

SCILLA BIFOLIA

X

7.

FEKETE NADÁLYTŐ

1

ATROPA BELLA-DONNA

1

BELÉNDEK

2

SYMPHITUM OFFICINALE

2

NADRAGULYA

X

HYOSCIAMUS NIGER

X

8.

KIS HOLDRUTA

1

LYCOPODIUM CLAVATUM

1

KAPCSOS KORPAFŰ

2

BOTRYCHIUM LUNARIA

2

MEZEI ZSÚRLÓ

X

EQUISETUM ARVENSE

X

9.

FEKETE ÁFONYA

1

FUMANA PROCUMBENS

1

NAPRÓZSA

2

DAPHNE CNEORUM

2

HENYE BOROSZLÁN

X

VACCINIUM MYRTILLUS

X

10.

KONTYVIRÁG

1

STERNBERGIA COLCHICIFLORA

1

FEHÉR ZÁSZPA

2

VERATRUM ALBUM

2

VETŐVIRÁG

X

ARUM MACULATUM

X

11.

MOCSÁRI GÓLYAHÍR

1

FICARIA VERNA

1

TAVASZI HÉRICS

2

CALTHA PALUSTRIS

2

SALÁTA BOGLÁRKA

X

ADONIS VERNALIS

X

12.

MEZEI KATÁNGKORÓ

1

CIRSIUM ERISITHALES

1

KÉK SZAMÁRKENYÉR

2

CICHORIUM INTIBUS

2

ENYVES ASZAT

X

ECHINOPS RUTHENICUS

X

13.

ZÖLDIKE

1

DACTYLORHIZA MACULATA

1

PÓKBANGÓ

2

COELOGLOSSUM VIRIDE

2

FOLTOS UJJASKOSBOR

X

OPHRIS SPHECODES

X

14.

APRÓ NŐSZIROM

1

CROCUS HEUFFELIANUS

1

KÁRPÁTI SÁFRÁNY

2

IRIS PUMILA

2

VETŐVIRÁG

X

STERNBERGIA COLCHICIFLORA

X

15.

SÖMÖRÖS KOSBOR

1

NEOTTIA NIDUS-AVIS

1

LÉGYBANGÓ

2

OPHRIS INSECTIFERA

2

MADÁRFÉSZEK

X

ORCHIS USTULATA

X

16.

MAGYAR KÖKÖRCSIN

1

TROLLIUS EUROPAEUS

1

ZERGEBOGLÁR

2

PULSATILLA PRATENSIS

2

OSZTRÁK ZERGEVIRÁG

X

DORONICUM AUSTRIACUM

X

17.

KÖZÖNSÉGES LIZINKA

1

LYSIMACHIA VULGARIS

1

LÁPI HÍZÓKA

2

DROSERA ROTUNDIFOLIA

2

KEREKLEVELŰ HARMATFŰ

X

PINGUICULA VULGARIS

X

18.

SÖMÖRÖS KOSBOR

1

EPIPACTIS HELLEBORINE

1

SZÉLESLEVELŰ NŐSZŐFŰ

2

ORCHIS USTULATA

2

RÉTI KARDVIRÁG

X

GLADIOLUS IMBRICATUS

X

19.

PETTYEGETETT TÜDŐFŰ

1

AMYGDALUS NANA

1

TÖRPE MANDULA

2

SAXIFRAGA PANICULATA

2

FÜRTÖS KŐTÖRŐFŰ

X

PULMONARIA OFFICINALIS

X

20.

MEZEI ZSÁLYA

1

ARNICA MONTANA

1

ÁRNIKA

2

PHYTEUMA ORBICULARE

2

GOMBOS VARJÚKÖRÖM

X

SALVIA PRATENSIS

X

21.

ORRSZARVÚ BOGÁR

1

GEOTRUPES STERCORISUS

1

KIS SZARVASBOGÁR

2

ORYCTES NASICORNIS

2

ERDEI GANÉJTÚRÓ

X

DORCUS PARALLELEPIPEDUS

X

22.

TÖRÉKENY GYÍK

1

ANGUIS FRAGILIS

1

FÜRGE GYÍK

2

ABLEPHARUS KITAIBELII

2

MAGYAR GYÍK

X

LACERTA AGILIS

X

23.

ATALANTA LEPKE

1

POLYOMMATUS ICARUS

1

KÖZÖNSÉGES BOGLÁRKALEPKE

2

INACHIS IO

2

NAPPALI PÁVASZEM

X

VANESSA ATALANTA

X

24.

ALFÖLDI SZITAKÖTŐ

1

ANACIAESCHNA ISOSCELES

1

LAPOSHASÚ SZITAKÖTŐ

2

LIBELLULA DEPRESSA

2

SEBES ACSA

X

SYMPETRUM SANGUINEUM

X

25.

KÉKÖVES BAGOLYLEPKE

1

EUVANESSA ANTIOPA

1

GYÁSZLEPKE

2

VANESSA ATALANTA

2

ATALANTA LEPKE

X

CATOCALA FRAXINI

X

26.

MOCSÁRI BÉKA

1

BOMBINA BOMBINA

1

VÖRÖSHASÚ UNKA

2

RANA ARVALIS

2

BARNA ÁSÓBÉKA

X

PELOBATES FUSCUS

X

27.

BÍBIC

1

LARUS RIDIBUNDUS

1

NAGY LILIK

2

ANSER ALBIFRONS

2

DANKA SIRÁLY

X

VANELLUS VANELLUS

X

28.

VÖRÖS VÉRCSE

1

FALCO CHERRUG

1

KERECSEN SÓLYOM

2

TALCO TINNUNCULUS

2

VÖRÖS KÁNYA

X

MILVUS MILVUS

X

29.

UHU

1

TITO ALBA GUTTATA

1

GYÖNGYBAGOLY

2

ATHENE NOCTUA

2

KUVIK

X

BUBO BUBO

X

30.

SZÜRKE GÉM

1

EGRETTA ALBA

1

NAGY KÓCSAG

2

PLEGADIS FALCINELLUS

2

BATLA

X

ARDEA CINEREA

X

31.

NYÁRI LÚD

1

CYGNUS CYGNUS

1

ÉNEKES HATTYÚ

2

CYGNUS OLOR

2

BÜTYKÖS HATTYÚ

X

ANSER ANSER

X

32.

GYURGYALAG

1

ALCEDO ATTHIS

1

JÉGMADÁR

2

CORACIAS GARRULUS

2

SZALAKÓTA

X

MEROPS APIASTER

X

33.

SZÁRCSA

1

GALLINULA CHLOROPUS

1

TŐKÉS RÉCE

2

ANAS PLATYRHYNCHOS

2

VIZITYÚK

X

FULICA ATRA

X

34.

VÖRÖS GÉM

1

ARDEA PURPUREA

1

DARU

2

ARDEA CINEREA

2

SZÜRKE GÉM

X

GRUS GRUS

X

35.

KANADAI LÚD

1

ANSER ANSER

1

NYÁRI LÚD

2

BRANTA CANADENSIS

2

VÖRÖSNYAKÚ LÚD

X

BRANTA RUFICOLIS

X

36.

BÚBOS BANKA

1

CAPRIMULGUS EUROPAEUS

1

SZALAKÓTA

2

CORACIAS GARRULUS

2

LAPPANTYÚ

X

UPUPA EPOPS

X

37.

MEZEI POCOK

1

CITELLUS CITELLUS

1

HÖRCSÖG

2

MICROTUS ARVALIS

2

ÜRGE

X

CRICETUS CRICETUS

X

38.

ŐZ

1

DAMA DAMA

1

GÍMSZARVAS

2

CAPREOLUS CAPREOLUS

2

DÁMVAD

X

CERVUS ELAPHUS

X