ANDRÁSSY PÉTER

A Kitaibel Pál
tevékenységéhez kapcsolódó irodalom bibliográfiája 1957-től


JÁVORKA SÁNDOR az Akadémiai Kiadó gondozásában 1957-ben megjelent Kitaibel Pál című könyvének Xl. fejezetében: "Kitaibel Pál életére és munkássására vonatkozó fontosabb irodalom" megnevezéssel ad idősorrendbe összeállított bibliográfiát 1792-től. Kiadványunk e bibliográfia folytatásaként, az 1957 után megjelent írásokat tartalmazza a szerzők betűrendű feltüntetésével, két csoportban. Az elsőben ("A") a Kitaibel életét, munkásságát bemutató írások; a másodikban ("B") pedig a Kitaibelre való utalások találhatók, különböző témakörű közleményekben. A folyóiratok, a napilapok esetében az évfolyamot, a megjelenés évét, a füzetszámot (kövér szedéssel), valamint az oldalszámot ("p") közöljük, a szerzők neve és az írás címe után.A) KÖNYVEKBEN, FOLYÓIRATOKBAN, NAPILAPOKBAN ÉS
EGYÉB KIADVÁNYOKBAN MEGJELENT TERJEDELMESEBB ÍRÁSOK KITAIBELRŐL


ALLODIATORISZ IRMA: A magyar Linnéről: Kitaibel Pál születésének 210. évfordulóján - BÚVÁR, 12. évf. 1967. S. 270. p.

ANDRÁSSY PÉTER: Kitaibel, a magyar Linné BÚVÁR, 38. évf. 1983. 1. 36. p.

ANDRÁSSY PÉTER: Kitaibel Pálról [a "Kedves ÉT" rovatban) - Élet és Tudomány 39. évf. 1984. 13. 386. p.

ANDRÁSSY PÉTER: A természet titkainak kutatója - Kisalföld, 42. évf. 1987. 308. (dec. 31) 8. p.,

ANDRÁSSY PÉTER: Kitaibel Pál születésének 230. és halálának 170. évfordulóján [a "Kedves ET"] rovatban - Élet és Tudomány, 42. évf. 1987. 51. 1602. p.

ANDRÁSSY PÉTER: Kitaibel írásban és képekben - Élet és Tudomány 44. évf. 1989. 11. 350. p.

ANDRÁSSY PÉTER: Kitaibel halálának 775. évfordulóján. Megemlékezés a polihisztorról-Kisalföld, 47, évf. 1992. 97. 5. p.

ANDRÁSSY PÉTER: Kétszáz év távlatából. Találkozás Bártfán. TermészetBÚVÁR, 50. évf. 2. 32-33. p.

ANDRÁSSY PÉTER: Kitaibel és Waldstein a Máramarosi-havasokban. TermészetBÚVÁR, 51.évf. 2. 31-33. p.

ANDRÁSSY PÉTER: Kitaibel Pál a Máramarosi-havasokban. Természet Világa, 127. évf. 8. 364. p.

ANDRÁSSY PÉTER DR. CSAPODY ISTVÁN HORTOBÁGYI T. CIRILL: Kitaibel Pál és a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai Tanulmányi Verseny Veszprém, Echo Pr. Kft. 1994.

ANDRÁSSY PÉTER - HOCZEK LÁSZLÓ: Kitaibel Pál és a soproni tudományos közélet Soproni Szemle 52.évf. 1998. 2. 148-157. p.

ANDRÁSSY PÉTER - HORTOBÁGYI T. CIRILL: Kitaibel növényei -TermészetBÚVÁR, 46. évf. 1992. 6. 40-41. p.

ANREITER, J.: Dr. Paul Kitaibel Gedenkbriefmarkenausstellung zum 175. Todestag - Mattersburger Stadtnachrichten 30, évf. 1992. 1. 1-2. p.

BALÁZS DÉNES (szerk.): Magyar utazók lexikona - Panoráma Budapest, 1993. 206-209. p.

BALÁZS LÓRÁNT - HRONSZKY IMRE - SAIN MÁRTON: Kémiatörténeti ABC Tankönyvkiadó, Budapest 1981. 162-163. p.

B.B.M. (BÁNHEGYI BÉLA MIKSA): Waldstein-Kitaibel: Desciptiones et icones plantarum rariorum Hungariae, Bécs 1802-1812. ( A megjelenés után hamarosan vásárlás útján könyvtárunkba került mű képes bemutatása.) In.: Takács Imre (Szerk.): In Mons Sacer 996-1996. Pannonhalma 1000 éve. III. kötet 231-232. p.

BARABÁS ZOLTÁN: A Kitaibelről készült rádióműsor -"Óriások vállán" - bemutatása (a "Kedves ÉT" rovatban] Élet és Tudomány, 43. évf. 1988. 4. 98. és 120.p.

BOGNÁRNE CSER ÁGNES: Akiknek a tudást köszönhetjük. Biológiai olvasókönyv középiskolásoknak 1. - Integra-Projekt Kft., Budapest, 1992. 51-61. p.

BOHUS, I.: Ki kicsoda? Kapcsolat a MagasTátrával - Vysoké Tatry, 15. évf. 1976. 6. 38. p.

BUNKE ZSUZSANNA: Angaben zur geschichte der Ratio denominationis der Gattung Sternbergia W.et K. Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici 1990. 81. 27-36. p.

BUNKE ZSUZSANNA: A legnagyobb gyűjtő Kitaibel Pál. In: Járainé-Komlódi M. (Szerk.): Pannon Enciklopédia Magyarország növényvilága. Dunakanyar 2000, Budapest. 416-417.p.

CZIMBER GYULA: 225 éve született Kitaibel Pál, a magyar Linné Óvári Mezőgazda, 1982. 2. 9.p.

CSAPODY ISTVÁN: Kitaibel Pál kora, élete és munkássága - Biológiai ismeretterjesztés c. füzetsorozatban 1988/1 19-32. p. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest, 1988.

CSAPODY ISTVÁN: Kitaibel Pál kora, élete és munkássága Kitaibelia I. évf. 1986. 1. 7-16. p.

GAZDA ISTVÁN: A botanika szaktudósai. In: Halmos Ferenc (szerk.): Pannon Enciklopédia. A magyarság kézikönyve. Pannon Könyvkiadó, Budapest pp.:238-239.

HARMATTA JÁNOS: Die Frühen Forschungreisen Pál Kitaibel I. Botanikai Közlemények 1962. 49 (3-4). 334-345. p.

HARMATTA JÁNOS: Die Frühen Forschungreisen Pál Kitaibel II. Text der Reisetagebücher Botanikai Közlemények 1962. 50 (2). 141-145. p.

GÁLOSI MÁRTA: Kitaibel Pál a magyar Linné (1757-1817) élete és munkássága. A tudós, kinek nevét minden magyar középiskolás diák ismeri. Baranya Megyei Pedagógiai Intézet. Megjelent a XXXIX. Országos Biológus Napok (Pécs, 1996. aug. 21-23.) résztvevői számára, Kitaibel Pál mecseki és baranyai síksági útjának magyar fordításával. Ez Gombocz Endre és Horváth Adolf Olivér munkája.

HORTOBÁGYI T. C.: Kitaibel Pál főműve az Icones általános bemutatása és annak teljes revideált fajlistája Kitaibelia II. évf. 1. 129-139. p.

JÁVORKA SÁNDOR: Kitaibel Pál Akadémia Kiadó, Budapest 1957. pp. 214.

JÁVORKA SÁNDOR: Kitaibel Pál, a nagy magyar botanikus születésének 200. évfordulójára Népszabadság, 13. évf. 1957. (febr.2.)

KÁDÁR ZOLTÁN - PRISZTER SZANISZLÓ: Az élővilág megismerésének kezdetei hazánkban. A magyar biológia rövid kultúrtörténete a kezdetektől a reformkorig (-1829) - Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 100-105. p.

KÁRPÁTI ZOLTÁN: Kitaibel Pál emlékének megünneplése - Botanikai Közlemények, 47. kötet,1958. 367-371. p.

KÁRPÁTI ZOLTÁN
: Kitaibel Pál 1757-1817. - Soproni Szemle, 11. évf. 1957. 1-2. 141-143. p.

KÁRPÁTI ZOLTÁN: Kitaibel Pál emlékének megünneplése - Soproni Szemle, 12. évf. 1958. 2. 155-161. p.

KITAIBEL PÁL - WALDSTEIN ÁDÁM: (fordította és a ma érvényes fajnevekkel kiegészítette: Andrássy Péter): Az Iván havason 1796 augusztus 12. Naplórészlet. Természet Világa, 127. évf. 8. 365-367. p.

KITAIBEL PÁL - WALDSTEIN ÁDÁM: (fordította és a ma érvényes fajnevekkel kiegészítette: Andrássy Péter): Visszatérőben három nap Tokajban 1796. szeptember 4-5. Naplórészlet. Természet Világa, 127. évf. 9. 411-414. p.

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi tanulmányi Verseny Versenybizottsága ... in ANDRÁSSY PÉTER (szerk.): Huszönöt éves a Kitaibel Verseny Sopron, 2000.

KOVÁCS I.: Minden nap jeles nap. A biológia és környezetvédelem úttörői - Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Budapest, 1993. 44.p.

KOVÁTS DEZSŐ: Waldstein - Kitaibel típusok a MTM Növénytárában Magyar Természettudományi Múzeum Közlönye - Tomus 84. 33-53. p. Budapest, 1992.

KOVÁTS DEZSŐ: A magyar flóra kutatói. Kitaibel Pál a magyar Linné. In: Járainé Komlódi M. (Szerk.): Pannon Enciklopédia Magyarország növényvilága. Dunakanyar 2000, Budapest. 416-417. p.

MENCZEL JÁNOS: Botanikus a 18. századból. 1757. február 3-án született Kitaibel Pál - Heti Magyarország, 29. évf. 1992. 5. 17, p. ,

NAGY BÉLA
: Egy felfedezés bonyodalmai. 200. éve fedezte fel Kitaibel Pál a tellúrt. - Magyar Tudomány, 1995. 2. 223-224. p.

CSIKI GÁBOR-PRISZTER SZANISZLO... IN NAGY FERENC (szerk.): Magyarok a természettudományok és a technika történetében. Életrajzi lexikon A-tól Z-ig. - Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest, 1992. 160-1161. p.

NÉMETH BÉLA: Kitaibel Pál a vegyész - Élet és Tudomány 12. évf. 1957. 41. 1233-1235. p.

PAUL HANS (szerk.): 50 Jahre Stadtgemeinde Mattersburg. Heimatbuch der Stadt Mattersburg zur 50 Wiederkehr des Tages der Stadterhebung, Mattersburg, 1976. 276-277. és 331. p.

PRISZTERSZANISZLÓ: Magyar növénynevek Kitaibel Pál útinaplóiban (1796-1817) - Orvostörténeti

közlemények, 30. évf. 1985. 3-4. (megjelent 1987-ben) 161-175. p.

PROSZT JÁNOS: Kitaibel mint kémikus - A MTA Biológiai Csoportjának közleményei, 1958. II. kötet 2. 123-132. p.

SZABADVÁRI FERENC-SZŐKEFALVI NAGY ZOLTÁN: A kémia története Magyarországon - Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. - [Kitaibel élete, munkássága. A tellur, vita Klaproth-tal 152-169. p.

TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS: Kitaibel Pál, a magyar föld felfedezője - Természettudományi Közlöny 88. évf. 1957. 1. 1-6. p.

TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS: Kitaibel Pál, a magyar föld felfedezője - Élet és Tudomány, 12. évf. 1957. 9. 259-262. p.

TASNADI KUBACSKA ANDRÁS: Kitaibel Pál - Élet és Tudomány Kalendáriuma, Budapest, 1957. 77-79. p.

TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁS: Nagy magyar természettudósok - Gondolat Kiadó, Budapest, 1958. 45-88. p. [Jávorka Sándor 1957-es monográfiája után az elmúlt 35 év leghosszabb, legátfogóbb írása Kitaibelről. Sok idézetet tartalmaz az útinaplóból.]

TRIBER GERTA: Berühmte Naturwissenschaftler des Burgenlandes - Volk und Heimat, Eisenstadt, 1985. 4. 74. p.

VERSENYBIZOTTSÁG: Szerk.: Dr. Czimber Gyula : Kitaibel Pál botanikai kutatóútjai 1792-1817 - Mosonmagyaróvár, 2001.

WALDSTEIN - KITAIBEL: A Colchicum arenarium és a Viola ambigua leírása (Ford.: HORTOBÁGYI T. C. és JAKABNÉ CSIZMAZIA E.) Kitaibelia, II. évf. 1. 123-128. p.

ZACH ALFRÉD: Kitaibel Pál kapcsolata a meteorológiával [a "Kedves ÉT" rovatban - Élet és Tudomány, 43. évf. 1988. 8. 226. p.

          B) KÖNYVEKBEN, FOLYÓIRATOKBAN, NAPI LAPOKBAN MEGJELENT UTALÁSOK KITAIBEL MUNKÁSSÁGÁRA

ALLODIATORISZ IRMA: A pedagógiai folyóirat hátsó borítóján megjelent Kitaibel arckép - Erminy rajz, ill. Lántz József kőmetszete-alatti rövid bemutatás - A Biológia Tanítása, 72. évf. 1973.6.

ANDRÁSSY PÉTER: Flora Graeca [ Hivatkozás egy a Kitaibelék által leírt növényre - az angol szerzők tehát ismerték a néhány évvel korábban megjelent Icones-t!] Élet és Tudomány, 1985. 45.(48). 1520-1521. p.

ANDRÁSSY PÉTER: Kitaibel és a magyar kőhúr [a "Kedves ÉT" rovatban utalás Kárász Imre írására - 1989/39.] - Élet és Tudomány, 44. évf. 1989. 43. 1346. p.

ANDRÁSSY PÉTER: Negyvenéves a Tátrai Nemzeti Park - Természet Világa, 720. évf. 1989. 2. 67. p. [Kitaibel tátrai útjai.]

ANDRÁSSY PÉTER: A szirti búzavirág [A hátlapi fotón a növény rajza az Icones-ból és az azonos rajzú magyar postabélyeg.] - Élet és Tudomány, 46. évf. 1991. 39. 1247. p.

ANDRÁSSY PÉTER: Kitaibel Pál (1757-1817) [A hátlapi fotón az osztrák kiadású postabélyeg, Kitaibelről, alkalmi bélyegzéssel, amelyen a tudósról elnevezett kankalin faj neve szerepel.) Élet és Tudomány 47. évf. 1992. 39. 1247. p.

ANDRÁSSY PÉTER: Kitaibel Pál osztrák postabélyegen - TermészetBÚVÁR, 47. évf. 1992. 6. 46. p. [A szerkesztési hiba miatt kimaradt kép az 1993. évi I. számban -45. p. jelent meg.]

ANDRÁSSY PÉTER: Kitaibel Pál születésnapján - Felső-dunántúli Új Hírek, 2. évf. 1993. 26. (febr. 1.)

ANDRÁSSY PÉTER: A Kitaibel Pálról Szóló forrásmunkák bibliográfiája (1993-1996) Kitaibelia, II. évf. 1. 140-141. p.

BALÁZS LÓRÁNT: A kémia története - Gondolat Kiadó, Budapest, 1968. [A tellúrral kapcsolatos munkásság.] 212-213. p.

BOROS ÁDÁM: A magyarországi lótuszvirág - Természettudományi Közlöny, 90. évf. 1959. 8. 355. p. [Utalás Kitaibel felfedezésére.]

GALAMBOS ISTVÁN - ILOSVAY GYÖRGY: Ősfenyves és bauxit - [a "Te védd!" rovatban] - Élet és Tudomány, 40. évf. 1985. e. 245. p.

GÁL ENDRE: Adatok Kitaibel Pálról és a hozzá kapcsolódó bélyegkiadásokról - Filatéliai Szemle, 45.évf. 1992. 5. 7. p.

GORDON LÁSZLÓ: A magyar nőszirom - Élet és Tudomány, 40. évf. 1985. 15. 479. p.

HORTOBÁGYI TIBOR (szerk.): Növénytan 2. Simon Tibor: A növényrendszertan és flórakutatás hazánkban, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968. 27. p.

JÁVORKA SÁNDOR: 150 éves a Magyar Füvészkönyv - Élet és Tudomány 12. évf. 7957. 49. 7541. [Diószegi és Kitaibel kapcsolata.]

JUHÁSZ NAGY PÁL: Múlt-Jelen-Jövó - Scientia amabilis - Természet Világa, 118. évf. 1987. 5. 165. p. [Kitaibel és a debreceni füvészkönyvek szerzőinek sajátos összevetése, utalás Gombocz Endre "félrevezető előítéletére".]

KRÁNITZ ISTVÁN: Kitaibel bélyegek Mosonmagyaróváron - Élet és Tudomány, 37. évf. 1982. 14. 446. p.

NAGY ERVIN: Kitaibel Pál virágai [az 1967-ben megjelent emlékbélyegek képes bemutatása] - Búvár, 38. évf. 1983. 12. 574. p.

LÉNARD GÁBOR
: Biológia II. tankönyv a gimnázium II. osztálya számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 10. p.

MOLNÁR ATTILA: A "növényvédő" filoxéra. A tokaji Kopasz hegy - Élet és Tudomány, 47. évf. 1992. 45. 1227-1229. p. [Utalás arra, hogy a magyar nőszirmot Kitaibel Tokaj-Hegyalján fedezte fel.]

NATTER-NÁD MIKSA: Újabb virágoskönyv - Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1964. [Utalás Kitaibel felfedezéseire az Allium atropurpureum, 24. p.; a Glycyrrhiza glandulifera, 132. p.; a Polygonum arenarium, 275. p.; a Senecio vernalis, 252. p.; a Ligularia sibirica, 254. p. és a Syringa josikaea, 287, p.,fajoknál.]

PESTI LÁSZLÓ: A Népliget és ritka növényei - Természet Világa, 113. évf. 1982. 5. 232-234. p. [A múlt évben emlékfát telepítettünk Kitaibel Pál és Waldstein Ádám tiszteletére.]

PRISZTER SZANISZLÓ: Revision der Formen von Lilium Martagon L. - Acta bot. Hung. 1967. 13. 178-180. p.

PRISZTER SZANISZLÓ
: Zur Geschichte des Bot. Gartens der Universitat zu Pest. 3. Unbekannte Pflanzen von Kitaibel - Annal. Univ. sci. Budapest. Sect. Biol. 1970. 12. 201-205. p.

PRISZTER SZANISZLÓ: A budapesti egyetemi botanikus kert, 1771-1971. - Budapest, 1977. Kitaibelről: 18-38. p.

PRISZTER SZANISZLÓ: The first work from Central Hungary [Winterl: "Index horti botanici universitatis Hungariae que Pestini est". fakszimile kiadáshoz készült utószó.] - Akadémiai Kiadó, Budapest 1972. 7-8. p.

PRISZTER SZANISZLÓ: A budapesti egyetem botanikus kert, 1771-1971. in: ELTE TTK története: 1635-1985. - ELTE, Budapest, 1991. [Kitaibelről: 23-25. p.]

RÉKÁSI JÓZSEF: Több mint 20 000 dollárt ér! Kitaibel Icones-ének Pannonhalmára kerülése [az "Olvasók írják rovatban] - TermészetBÚVÁR, 47. évf. 1992. 2. 40. p. [Megj.: több mint 3 példány ismert!]

SEREGÉLYES TIBOR: Botanikai ajánlat. A nyár kapujának - TermészetBÚVÁR, 46. évf. 1991. 3. 17. p. [Pótharasztpuszta környékén írta le Kitaibel a tartós szegfűt.]

SZUJKÓ IMRÉNÉ LACZA JÚLIA: A Természettudományi Múzeum növénytárának rövid története - Természet Világa 120.évf. 1989. 2 [Kitaibelről: 79. p.]

TÓTH ALBERT: Erdőt emlékbe?! - Étet és Tudomány, 40. évf. 1985. 23. 717. p. [Kitaibel a Nagykunságban.]

TÓTH ANDRÁS: Az Egyetemi Könyvtár kézirattárának fejlődése - Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei, 6. kötet, Budapest, 1973. 13-41. p. [Kitaibel Pál özvegyének hagyatékai 30. p.]

TÓTH ANNA
: Füvészkert- Képes Újság, 23. évf. 1982. 44. szám 16-17. p. Kitaibelről, utazásairól, az Icones-ről.

VÁSÁRHELYI ISTVÁN: A földikutya - Természettudományi Közlöny, 91. évf. 1960. 12.  Kitaibelról: 566. p.!
 

KIEMELÉST, FIGYELMET ÉRDEMEL!
 

TARNAY MÁRTA (szerkesztő) - Varsányi Anikó (rendező) és GARAY ATTILA (összeállító): Óriások vállán - Kitaibel Pál című RÁDIÓMŰSORA (30 perc), amely a Magyar Rádió, Kossuth adóján, 1987. október 15-én, a "Diákfélóra" adásában hangzott el.

 

Átdolgozta: Hoczek László 2001. október 17.