Fajismeret

 

      A latin nevek kiejtési szabályai

 


Növények 
     
  Magyar név  Tudományos név 

Gombák 
1.  közönséges csiperke
(réti csiperke)
Agaricus campester 
2.  gyilkos galóca  Amanita phalloides 
3.  nagy őzlábgomba  Lepiota procera 
4.  légyölő galóca  Amanita muscaria 
5.  óriás pöfeteg  Langermannia gigantea 
6.  lepketapló  Trametes versicolor 

Zuzmók 
7.  sárgazuzmó  Xanthoria parietina 
8.  tölgyfazuzmó  Evernia prunastri 

Harasztok 
9.  kapcsos korpafű  Lycopodium clavatum 
10.  kígyózó korpafű  Lycopodium annotium 
11.  mezei zsurló  Equisetum arvense 
12.  erdei pajzsika  Dryopteris filix-mas 
13.  kis holdruta  Botrychium lunaria 
14.  kígyónyelv  Ophioglossum vulgatum
15.  gímpáfrány  Phyllitis scolopendrium 
16.  struccpáfrány  Matteuccia struthiopteris 
17.  aranyos fodorka  Asplenium trichomanes 

Nyitvatermők 
18.  erdeifenyő  Pinus sylvestris 
19.  feketefenyő  Pinus nigra 
20.  tiszafa  Taxus baccata 
21.  közönséges boróka  Juniperus communis 

Zárvatermők 
22.  mocsári gólyahír  Caltha palustris 
23.  leánykökörcsin  Pulsatilla grandis 
24.  réti kökörcsin (fekete kökörcsin) Pulsatilla pratensis 
25.  salátaboglárka  Ficaria verna 
26.  tavaszi hérics  Adonis vernalis 
27.  fehér tündérrózsa  Nymphea alba 
28.  pirosló hunyor  Helleborus purpurascens 
29.  kisvirágú hunyor  Helleborus dumetorum 
30.  galambvirág  Isopyrum thalictroides 
31.  kapotnyak  Asarum europaeum 
32.  vízitök  Nuphar lutea 
33.  sulyom  Trapa natans 
34.  vízi hídőr  Alisma plantago-aquatica 
35.  kolokán  Stratiotes aloides 
36.  mezei szarkaláb  Consolida regalis 
37.  téltemető  Eranthis hyemalis 
38.  zergeboglár  Trollius europaeus 
39.  karcsú sisakvirág  Aconitum variegatum 
40.  erdei szellőrózsa  Anemone sylvestris 
41.  májvirág  Hepatica nobilis 
42.  fürtös  kőtörőfű
(buglyos kőtörőfű )
Saxifraga paniculata 
43.  homoki pimpó  Potentilla arenaria 
44.  törpe mandula  Amygdalus nana 
45.  cserszömörce  Cotinus coggygria 
46.  sárga kövirózsa  Jovibarba hirta 
47.  tövises iglice  Ononis spinosa 
48.  mezei iringó (ördögszekér) Eryngium campestre 
49.  fehér zászpa  Veratrum album 
50.  egyhajúvirág  Bulbocodium versicolor 
51.  tavaszi lednek  Lathyrus vernus 
52.  gyapjas csűdfű  Astragalus dasyanthus 
53.  erdei iszalag  Clematis vitalba 
54.  havasi iszalag  Clematis alpina 
55.  fehérmájvirág  Parnassia palustris 
56.  mezei juhar  Acer campestre 
57.  korai juhar  Acer platanoides 
58.  nagylevelű hárs  Tilia platyphyllos 
59.  henye boroszlán  Daphne cneorum 
60.  farkasboroszlán  Daphne mezereum 
61.  csíkos kecskerágó  Euonymus europaeus 
62.  húsos som  Cornus mas 
63.  vidrafű  Menyanthes trifoliata 
64.  fekete nadálytő  Symphytum officinale 
65.  báránypirosító  Alkanna tinctoria 
66.  terjőke kígyószisz  Echium vulgare 
67.  csattanó maszlag  Datura stramonium 
68.  naprózsa  Fumana procumbens 
69.  sárga ibolya  Viola biflora 
70.  közönséges rence  Utricularia vulgaris 
71.  fekete áfonya  Vaccinium myrtillus 
72.  buglyos szegfű  Dianthus superbus 
73.  közönséges lizinka  Lysimachia vulgaris 
74.  sóvirág  Limonium gmelini 
75.  erdei madársóska  Oxalis acetosella 
76.  nagyezerjófű  Dictamnus albus 
77.  kis ezerjófű  Centaurium erythraea 
78.  nagy pacsirtafű  Polygala major 
79.  télizöld meténg  Vinca minor 
80.  pusztai meténg  Vinca herbacea 
81.  mezei varfű  Knautia arvensis 
82.  Kitaibel varfű  Knautia kitaibelii 
83.  pilisszentiváni len (pilisi len) Linum dolomiticum 
84.  sárga len  Linum flavum 
85.  fecsketárnics  Gentiana asclepiadea 
86.  kornistárnics  Gentiana pneumonanthe 
87.  prémes tárnicska  Gentianella ciliata 
88.  pettyegetett tüdőfű (orvosi tüdőfű) Pulmonaria officinalis 
89.  erdei gyöngyköles  Lithospermum purpureo-coeruleum 
90.  piros árvacsalán  Lamium purpureum 
91.  mezei zsálya  Salvia pratensis 
92.  tornai vértő  Onosma tornense 
93.  homoki vértő  Onosma arenarium 
94.  nadragulya  Atropa bella-donna 
95.  beléndek  Hyosciamus niger 
96.  zsidócseresznye  Physalis alkekengi 
97.  közönséges gyujtoványfű  Linaria vulgaris 
98.  gyapjas gyűszűvirág  Digitalis lanata 
99.  sárga gyűszűvirág  Digitalis grandiflora 
100.  szívlevelű gubóvirág  Globularia cordifolia 
101.  napraforgó vajfű
(napraforgó szádorgó)
Orobanche cumana 
102.  vérveres szádorgó  Orobanche gracilis 
103.  lápi hízóka  Pinguicula vulgaris 
104.  vérehulló fecskefű  Chelidonium majus 
105.  odvas keltike  Corydalis cava 
106.  vadrepce  Sinapis arvensis
107.  tátorján  Crambe tataria 
108.  bókoló fogas-ír  Dentaria enneaphyllos 
109.  ikrás fogas-ír  Dentaria glandulosa 
110.  havasi ikravirág Arabis alpina 
111.  kereklevelű harmatfű  Drosera rotundifolia 
112.  baracklevelű harangvirág  Campanula persicifolia 
113.  csomós harangvirág  Campanula glomerata 
114.  gombos varjúköröm  Phyteuma orbiculare 
115.  martilapu  Tussilago farfara 
116.  Teleki-virág  Telekia speciosa 
117.  mezei katángkóró  Cichorium intybus 
118.  árnika  Arnica montana 
119.  magyar zergevirág  Doronicum hungaricum 
120.  osztrák zergevirág  Doronicum austriacum 
121.  szártalan bábakalács  Carlina acaulis 
122.  kék szamárkenyér  Echinops ruthenicus 
123.  sárga fagyöngy  Loranthus europaeus 
124.  fehér mécsvirág  Melandrium album 
125.  rezes hölgymál  Hieracium aurantiacum 
126.  egyvirágú körtike  Moneses uniflora 
127.  kereklevelű körtike  Pyrola rotundifolia 
128.  csarab  Calluna vulgaris 
129.  tavaszi kankalin  Primula veris 
130.  sugárkankalin  Primula elatior 
131.  cifra kankalin  Primula auricula 
132.  ciklámen  Cyclamen purpurascens 
133.  kígyógyökerű keserűfű  Polygonum bistorta 
134.  közönséges gyertyán  Carpinus betulus 
135.  közönséges nyír  Betula pendula 
136.  közönséges mogyoró  Corylus avellana 
137.  enyves éger  Alnus glutinosa 
138.  bükk  Fagus sylvatica 
139.  szelídgesztenye  Castanea sativa 
140.  csertölgy  Quercus cerris 
141.  kocsánytalan tölgy  Quercus petraea 
142.  kocsányos tölgy  Quercus robur 
143.  fehér nyár  Populus alba 
144.  fehér fűz  Salix alba 
145.  hínáros békaszőlő  Potamogeton perfoliatus 
146.  őszi kikerics  Colchicum autumnale 
147.  homoki kikerics  Colchicum arenarium 
148.  magyar kikerics  Colchicum hungaricum 
149.  medvehagyma  Allium ursinum 
150.  kónya sárma (kónya madártej) Ornithogalum boucheanum 
151.  királyné gyertyája  Asphodelus albus 
152.  turbánliliom  Lilium martagon 
153.  kockásliliom  Fritillaria meleagris 
154.  kakasmandikó  Erythronium dens-canis 
155.  tavaszi csillagvirág  Scilla bifolia 
156.  fürtös gyöngyike  Muscari neglectum 
157.  csodabogyó (szúrós csodabogyó) Ruscus aculeatus 
158.  orvosi salamonpecsét
(soktérdű salamonpecsét)
Polygonatum odoratum 
159.  gyöngyvirág  Convallaria majalis 
160.  tavaszi tőzike  Leucojum vernum 
161.  nyári tőzike  Leucojum aestivum 
162.  nád  Phragmites vulgaris 
163.  vetővirág  Sternbergia colchiciflora 
164.  csillagos nárcisz  Narcissus angustifolius 
165.  apró nőszirom  Iris pumila 
166.  sárga nőszirom  Iris pseudacorus 
167.  homoki nőszirom  Iris arenaria 
168.  magyar nőszirom  Iris aphylla 
169.  tarka nőszirom  Iris variegata 
170.  szibériai nőszirom  Iris sibirica 
171.  rigópohár
(boldogasszony papucsa)
Cypripedium calceolus 
172.  piros madársisak  Cephalanthera rubra 
173.  fehér madársisak  Cephalanthera damasonium 
174.  széleslevelű nőszőfű  Epipactis helleborine 
175.  bíboribolya nőszőfű  Epipactis purpurata 
176.  madárfészek  Neottia nidus-avis 
177.  kétlevelű sarkvirág  Platanthera bifolia 
178.  szúnyoglábú bibircsvirág  Gymnadenia conopsea 
179.  agárkosbor  Orchis morio 
180.  sömörös kosbor  Orchis ustulata 
181.  vitézkosbor  Orchis militaris 
182.  bíborkosbor  Orchis purpurea 
183.  hússzínű ujjaskosbor  Dactylorhiza incarnata 
184.  foltos ujjaskosbor  Dactylorhiza maculata 
185.  vitézvirág  Anacamptis pyramidalis 
186.  réti kardvirág  Gladiolus imbricatus 
187.  zöldike  Coeloglossum viride 
188.  légybangó  Ophrys insectifera 
189.  pókbangó  Ophrys sphecodes 
190.  méhbangó  Ophrys apifera 
191.  széleslevelű gyapjúsás  Eriophorum latifolium 
192.  csomós ebír  Dactylis glomerata 
193.  hegyi árvalányhaj  Stipa joannis 
194.  kontyvirág (foltos kontyvirág) Arum maculatum 
195.  ágas békabuzogány  Sparganium erectum 
196.  fehér sáfrány  Crocus albiflorus 
197.  kárpáti sáfrány  Crocus heuffelianus 
198.  tarka sáfrány  Crocus reticulatus 
199.  kisfészkű hangyabogáncs  Jurinea mollis 
200.  enyves aszat  Cirsium erisithales 


Állatok
  Magyar név  Tudományos név 

Puhatestűek 
1.  kék meztelencsiga  Bielzia coerulescens 
2.  éti csiga  Helix pomatia 
3.  kerti csiga  Cepaea hortensis 
4.  pannon csiga  Cepaea vindobonensis 

Ízeltlábúak 

Rákok   
5.  folyami rák  Astacus astacus 
6.  kecskerák  Astacus leptodactylus 

Rovarok   
7.  ezüstös pikkelyke
(ezüstös ősrovar)
Lepisma saccharina
8.  tiszavirág  Palingenia longicauda 
9.  szalagos karcsúszitakötő  Calopteryx splendens 
10.  óriás szitakötő  Anax imperator 
11.  sebes acsa  Aeshna cyanea 
12.  imádkozó sáska (ájtatos manó)  Mantis religiosa 
13.  zöld lombszöcske  Tettigonia viridissima 
14.  fűrészlábú szöcske  Saga pedo 
15.  lótücsök  Gryllotalpa gryllotalpa 
16.  olasz sáska  Calliptamus italicus 
17.  sisakos sáska  Acrida hungarica 
18.  kékszárnyú sáska  Oedipoda coerulescens 
19.  kerepelő sáska  Psophos stridulus 
20.  óriás énekeskabóca  Tibicina haematodes 
21.  lovagbodobács  Lygaeus saxatilis 
22.  verőköltő bodobács  Pyrrhocoris apterus 
23.  hangyaleső
(közönséges hangyaleső)
Myrmeleon formicarius 
24.  szegélyes csíkbogár  Dytiscus marginalis 
25.  óriáscsíbor  Hydrous piceus 
26.  nagy bábrabló  Calosoma sycophanta 
27.  bőrfutrinka  Carabus coriaceus 
28.  kékfutrinka  Carabus violaceus 
29.  rezes futrinka  Carabus ullrichi 
30.  hétpettyes katicabogár  Coccinella septempunctata 
31.  kőrisbogár  Lytta vesicatoria 
32.  közönséges nünüke  Meloe proscarabaeus 
33.  májusi cserebogár  Melolontha melolontha 
34.  tavaszi ganajtúró  Geotrupes vernalis 
35.  aranyos virágbogár  Cetonia aurata 
36.  szarvasbogár  Lucanus cervus 
37.  orrszarvú bogár  Oryctes nasicornis 
38.  havasi cincér  Rosalia alpina 
39.  nagy hőscincér  Cerambyx cerdo 
40.  díszes darázscincér  Plagionotus detritus 
41.  gyászcincér  Morimus funereus 
42.  burgonyabogár  Leptinotarsa decemlineata 
43.  földi poszméh  Bombus terrestris 
44.  sárgagyűrűs álcsüngőlepke  Amata phegea 
45.  halálfejes lepke  Acherontia atropos 
46.  nagy éjjeli pávaszem  Saturnia pyri 
47.  kéköves bagolylepke  Catocala fraxini 
48.  fecskefarkú lepke  Papilio machaon 
49.  kardoslepke  Iphiclides podalirius 
50.  kis apollólepke  Parnassius mnemosyne 
51.  hajnalpír lepke  Anthocharis cardamines 
52.  citromlepke  Gonepteryx rhamni 
53.  közönséges boglárkalepke  Polyommatus icarus 
54.  gyászlepke  Euvanessa (Nymphalis) antiopa 
55.  nappali pávaszem  Inachis io 
56.  atalanta lepke  Vanessa atalanta 
57.  óriás fenyődarázs  Urocerus gigas 
  Pókok   
58.  koronás keresztespók  Araneus diadematus 
59.  szongáriai cselőpók  Lycosa singoriensis 
60. darázspók  Argiope fasciata 

Gerincesek 
  Halak   
61.  sebes pisztráng  Salmo trutta fario 
62.  réti csík  Misgurnus fossilis 
63.  lápi póc  Umbra krameri 
64. csuka  Esox lucius 
  Kétéltűek   
65.  zöld leveli béka  Hyla arborea 
66.  barna varangy  Bufo bufo 
67.  zöld varangy  Bufo viridis 
68.  barna ásóbéka  Pelobates fuscus 
69.  sárgahasú unka  Bombina variegata 
70.  vöröshasú unka  Bombina bombina 
71.  gyepi béka  Rana temporaria 
72.  mocsári béka  Rana arvalis 
73.  kecskebéka  Rana esculenta 
74.  foltos szalamandra  Salamandra salamandra 
75. tarajos gőte  Triturus cristatus 
  Hülők   
76.  mocsári teknős  Emys orbicularis 
77.  törékeny gyík (lábatlan gyík) Anguis fragilis 
78.  magyar gyík  Ablepharus kitaibelii 
79.  zöld gyík  Lacerta viridis 
80.  fürge gyík  Lacerta agilis 
81.  kockás sikló  Natrix tessellata 
82.  erdei sikló  Elaphe longissima 
83.  vízi sikló  Natrix natrix 
84.  parlagi vipera  Vipera ursinii 
85. keresztes vipera  Vipera berus 
  Madarak   
86.  búbos vöcsök  Podiceps cristatus 
87.  kormorán (kárókatona)  Phalacrocorax carbo 
88.  batla  Plegadis falcinellus 
89.  nemes kócsag (nagy kócsag)   Egretta alba 
90.  kis kócsag  Egretta garzetta 
91.  szürkegém  Ardea cinerea 
92.  vörösgém  Ardea purpurea 
93.  fehér gólya  Ciconia ciconia 
94.  fekete gólya  Ciconia nigra 
95.  kanalasgém  Platalea leucorodia 
96.  bütykös hattyú  Cygnus olor 
97.  nagy lilik  Anser albifrons 
98.  cigányréce  Aythya nyroca 
99.  tőkés réce  Anas platyrhynchos 
100.  vörös vércse  Falco tinnunculus 
101.  parlagi sas  Aquila heliaca 
102.  réti sas  Haliaetus albicilla 
103.  kerecsensólyom  Falco cherrug 
104.  egerészölyv  Buteo buteo 
105.  héja  Accipiter gentilis 
106.  vörös kánya  Milvus milvus 
107.  barna rétihéja  Circus aeruginosus 
108.  fogoly  Perdix perdix 
109.  fácán  Phasianus colchicus 
110.  túzok  Otis tarda 
111.  goda  Limosa limosa 
112.  gulipán  Recurvirostra avosetta 
113.  gólyatöcs  Himantopus himantopus 
114.  pajzsos cankó  Philomachus pugnax 
115.  dankasirály  Larus ridibundus 
116.  szárcsa  Fulica atra 
117.  balkáni gerle  Streptopelia decaocto 
118.  jégmadár  Alcedo atthis 
119.  szalakóta (kékcsóka)  Coracias garrulus 
120.  gyurgyalag  Merops apiaster 
121.  kakukk  Cuculus canorus 
122.  gyöngybagoly  Tyto alba guttata 
123.  erdei fülesbagoly  Asio otus 
124.  macskabagoly  Strix aluco 
125.  uhu  Bubo bubo 
126.  kuvik  Athene noctua 
127.  fekete harkály  Dryocopus martius 
128.  zöld küllő  Picus viridis 
129.  közép tarkaharkály  Dendrocopus medius 
130.  kis tarkaharkály  Dendrocopus minor 
131.  nyaktekercs  Jynx torquilla 
132.  sarlósfecske  Apus apus 
133.  füsti fecske  Hirundo rustica 
134.  partifecske  Riparia riparia 
135.  mezei pacsirta  Alauda arvensis 
136.  búbos pacsirta Galerida cristata
137.  barázdabillegető  Motacilla alba 
138.  nagy őrgébics  Lanius excubitor 
139.  tövisszúró gébics  Lanius collurio 
140.  csonttollú madár  Bombycilla garrulus 
141.  kövirigó  Monticola saxatilis 
142.  csilpcsalp füzike  Phylloscopus collybita 
143.  vörösbegy  Erithacus rubecula 
144.  kerti rozsdafarkú  Phoenicurus phoenicurus 
145.  vízirigó  Cinclus cinclus 
146.  ökörszem  Troglodytes troglodytes 
147.  tüzesfejű királyka  Regulus igricapillus 
148.  fülemüle  Luscinia megarhynchos 
149.  örvösrigó  Turdus torquatus 
150.  feketerigó  Turdus merula 
151.  őszapó  Aegithalos caudatus 
152.  széncinege  Parus major 
153.  kékcinege  Parus coeruleus 
154.  fenyvescinege  Parus ater 
155.  csuszka  Sitta europaea 
156.  süvöltő  Pyrrhula pyrrhula 
157.  keresztcsőrű  Loxia curvirostra 
158.  tengelic  Carduelis carduelis 
159.  erdei pinty  Fringilla coelebs 
160.  meggyvágó  Coccothraustes coccothraustes 
161.  házi veréb  Passer domesticus 
162.  seregély  Sturnus vulgaris 
163.  sárgarigó  Oriolus oriolus 
164.  mátyásmadár (szajkó)  Garrulus glandarius 
165.  szarka  Pica pica 
166.  holló  Corvus corax 
167.  vetési varjú  Corvus frugilegus 
168.  dolmányos varjú  Corvus corone cornix 

Emlősök   
169.  keleti sün  Erinaceus europaeus  roumanicus 
170.  vakondok  Talpa europaea 
171.  mezei cickány  Crocidura leucodon 
172.  erdei cickány  Sorex araneus 
173.  korai denevér  Nyctalus noctula 
174.  hosszúfülű denevér  Plecotus auritus 
175.  vízi denevér  Myotis daubentoni 
176.  nagy patkósorrú denevér  Rhinolophus ferrumequinum 
177.  mezei nyúl  Lepus europaeus 
178.  erdei egér  Apodemus sylvaticus 
179.  házi egér  Mus musculus 
180.  güzüegér  Mus musculus spicilegus 
181.  mezei pocok  Microtus arvalis 
182.  nagy pele  Glis glis 
183.  mogyorós pele  Muscardinus avellanarius 
184.  mókus  Sciurus vulgaris 
185.  ürge  Citellus citellus 
186.  hörcsög  Cricetus cricetus 
187.  nyuszt  Martes martes 
188.  nyest  Martes foina 
189.  menyét  Mustela nivalis 
190.  vidra  Lutra lutra 
191.  borz  Meles meles 
192.  barna medve  Ursus arctos 
193.  farkas  Canis lupus 
194.  róka  Vulpes vulpes 
195.  vadmacska  Felis silvestris 
196.  hiúz  Lynx lynx 
197.  gímszarvas  Cervus elaphus 
198. dámszarvas (dámvad) Dama dama
199. őz  Capreolus capreolus 
200. vaddisznó  Sus scrofa 

    A latin nevek kiejtési szabályai