Fajismeret (RÉGI)

A latin nevek kiejtési szabályai

Növények
   
 Magyar név Tudományos név 
Gombák 
1. közönséges csiperke
(réti csiperke)
Agaricus campester 
2. gyilkos galóca Amanita phalloides 
3. nagy őzlábgomba Lepiota procera 
4. légyölő galóca Amanita muscaria 
5. óriás pöfeteg Langermannia gigantea 
6. lepketapló Trametes versicolor 
Zuzmók 
7. sárgazuzmó Xanthoria parietina 
8. tölgyfazuzmó Evernia prunastri 
Harasztok 
9. kapcsos korpafű Lycopodium clavatum 
10. kígyózó korpafű Lycopodium annotium 
11. mezei zsurló Equisetum arvense 
12. erdei pajzsika Dryopteris filix-mas 
13. kis holdruta Botrychium lunaria 
14. kígyónyelv Ophioglossum vulgatum
15. gímpáfrány Phyllitis scolopendrium 
16. struccpáfrány Matteuccia struthiopteris 
17. aranyos fodorka Asplenium trichomanes 
Nyitvatermők 
18. erdeifenyő Pinus sylvestris 
19. feketefenyő Pinus nigra 
20. tiszafa Taxus baccata 
21. közönséges boróka Juniperus communis 
Zárvatermők 
22. mocsári gólyahír Caltha palustris 
23. leánykökörcsin Pulsatilla grandis 
24. réti kökörcsin (fekete kökörcsin)Pulsatilla pratensis 
25. salátaboglárka Ficaria verna 
26. tavaszi hérics Adonis vernalis 
27. fehér tündérrózsa Nymphea alba 
28. pirosló hunyor Helleborus purpurascens 
29. kisvirágú hunyor Helleborus dumetorum 
30. galambvirág Isopyrum thalictroides 
31. kapotnyak Asarum europaeum 
32. vízitök Nuphar lutea 
33. sulyom Trapa natans 
34. vízi hídőr Alisma plantago-aquatica 
35. kolokán Stratiotes aloides 
36. mezei szarkaláb Consolida regalis 
37. téltemető Eranthis hyemalis 
38. zergeboglár Trollius europaeus 
39. karcsú sisakvirág Aconitum variegatum 
40. erdei szellőrózsa Anemone sylvestris 
41. májvirág Hepatica nobilis 
42. fürtös  kőtörőfű
(buglyos kőtörőfű )
Saxifraga paniculata 
43. homoki pimpó Potentilla arenaria 
44. törpe mandula Amygdalus nana 
45. cserszömörce Cotinus coggygria 
46. sárga kövirózsa Jovibarba hirta 
47. tövises iglice Ononis spinosa 
48. mezei iringó (ördögszekér)Eryngium campestre 
49. fehér zászpa Veratrum album 
50. egyhajúvirág Bulbocodium versicolor 
51. tavaszi lednek Lathyrus vernus 
52. gyapjas csűdfű Astragalus dasyanthus 
53. erdei iszalag Clematis vitalba 
54. havasi iszalag Clematis alpina 
55. fehérmájvirág Parnassia palustris 
56. mezei juhar Acer campestre 
57. korai juhar Acer platanoides 
58. nagylevelű hárs Tilia platyphyllos 
59. henye boroszlán Daphne cneorum 
60. farkasboroszlán Daphne mezereum 
61. csíkos kecskerágó Euonymus europaeus 
62. húsos som Cornus mas 
63. vidrafű Menyanthes trifoliata 
64. fekete nadálytő Symphytum officinale 
65. báránypirosító Alkanna tinctoria 
66. terjőke kígyószisz Echium vulgare 
67. csattanó maszlag Datura stramonium 
68. naprózsa Fumana procumbens 
69. sárga ibolya Viola biflora 
70. közönséges rence Utricularia vulgaris 
71. fekete áfonya Vaccinium myrtillus 
72. buglyos szegfű Dianthus superbus 
73. közönséges lizinka Lysimachia vulgaris 
74. sóvirág Limonium gmelini 
75. erdei madársóska Oxalis acetosella 
76. nagyezerjófű Dictamnus albus 
77. kis ezerjófű Centaurium erythraea 
78. nagy pacsirtafű Polygala major 
79. télizöld meténg Vinca minor 
80. pusztai meténg Vinca herbacea 
81. mezei varfű Knautia arvensis 
82. Kitaibel varfű Knautia kitaibelii 
83. pilisszentiváni len (pilisi len)Linum dolomiticum 
84. sárga len Linum flavum 
85. fecsketárnics Gentiana asclepiadea 
86. kornistárnics Gentiana pneumonanthe 
87. prémes tárnicska Gentianella ciliata 
88. pettyegetett tüdőfű (orvosi tüdőfű)Pulmonaria officinalis 
89. erdei gyöngyköles Lithospermum purpureo-coeruleum 
90. piros árvacsalán Lamium purpureum 
91. mezei zsálya Salvia pratensis 
92. tornai vértő Onosma tornense 
93. homoki vértő Onosma arenarium 
94. nadragulya Atropa bella-donna 
95. beléndek Hyosciamus niger 
96. zsidócseresznye Physalis alkekengi 
97. közönséges gyujtoványfű Linaria vulgaris 
98. gyapjas gyűszűvirág Digitalis lanata 
99. sárga gyűszűvirág Digitalis grandiflora 
100. szívlevelű gubóvirág Globularia cordifolia 
101. napraforgó vajfű
(napraforgó szádorgó)
Orobanche cumana 
102. vérveres szádorgó Orobanche gracilis 
103. lápi hízóka Pinguicula vulgaris 
104. vérehulló fecskefű Chelidonium majus 
105. odvas keltike Corydalis cava 
106. vadrepce Sinapis arvensis
107. tátorján Crambe tataria 
108. bókoló fogas-ír Dentaria enneaphyllos 
109. ikrás fogas-ír Dentaria glandulosa 
110. havasi ikravirágArabis alpina 
111. kereklevelű harmatfű Drosera rotundifolia 
112. baracklevelű harangvirág Campanula persicifolia 
113. csomós harangvirág Campanula glomerata 
114. gombos varjúköröm Phyteuma orbiculare 
115. martilapu Tussilago farfara 
116. Teleki-virág Telekia speciosa 
117. mezei katángkóró Cichorium intybus 
118. árnika Arnica montana 
119. magyar zergevirág Doronicum hungaricum 
120. osztrák zergevirág Doronicum austriacum 
121. szártalan bábakalács Carlina acaulis 
122. kék szamárkenyér Echinops ruthenicus 
123. sárga fagyöngy Loranthus europaeus 
124. fehér mécsvirág Melandrium album 
125. rezes hölgymál Hieracium aurantiacum 
126. egyvirágú körtike Moneses uniflora 
127. kereklevelű körtike Pyrola rotundifolia 
128. csarab Calluna vulgaris 
129. tavaszi kankalin Primula veris 
130. sugárkankalin Primula elatior 
131. cifra kankalin Primula auricula 
132. ciklámen Cyclamen purpurascens 
133. kígyógyökerű keserűfű Polygonum bistorta 
134. közönséges gyertyán Carpinus betulus 
135. közönséges nyír Betula pendula 
136. közönséges mogyoró Corylus avellana 
137. enyves éger Alnus glutinosa 
138. bükk Fagus sylvatica 
139. szelídgesztenye Castanea sativa 
140. csertölgy Quercus cerris 
141. kocsánytalan tölgy Quercus petraea 
142. kocsányos tölgy Quercus robur 
143. fehér nyár Populus alba 
144. fehér fűz Salix alba 
145. hínáros békaszőlő Potamogeton perfoliatus 
146. őszi kikerics Colchicum autumnale 
147. homoki kikerics Colchicum arenarium 
148. magyar kikerics Colchicum hungaricum 
149. medvehagyma Allium ursinum 
150. kónya sárma (kónya madártej)Ornithogalum boucheanum 
151. királyné gyertyája Asphodelus albus 
152. turbánliliom Lilium martagon 
153. kockásliliom Fritillaria meleagris 
154. kakasmandikó Erythronium dens-canis 
155. tavaszi csillagvirág Scilla bifolia 
156. fürtös gyöngyike Muscari neglectum 
157. csodabogyó (szúrós csodabogyó)Ruscus aculeatus 
158. orvosi salamonpecsét
(soktérdű salamonpecsét)
Polygonatum odoratum 
159. gyöngyvirág Convallaria majalis 
160. tavaszi tőzike Leucojum vernum 
161. nyári tőzike Leucojum aestivum 
162. nád Phragmites vulgaris 
163. vetővirág Sternbergia colchiciflora 
164. csillagos nárcisz Narcissus angustifolius 
165. apró nőszirom Iris pumila 
166. sárga nőszirom Iris pseudacorus 
167. homoki nőszirom Iris arenaria 
168. magyar nőszirom Iris aphylla 
169. tarka nőszirom Iris variegata 
170. szibériai nőszirom Iris sibirica 
171. rigópohár
(boldogasszony papucsa)
Cypripedium calceolus 
172. piros madársisak Cephalanthera rubra 
173. fehér madársisak Cephalanthera damasonium 
174. széleslevelű nőszőfű Epipactis helleborine 
175. bíboribolya nőszőfű Epipactis purpurata 
176. madárfészek Neottia nidus-avis 
177. kétlevelű sarkvirág Platanthera bifolia 
178. szúnyoglábú bibircsvirág Gymnadenia conopsea 
179. agárkosbor Orchis morio 
180. sömörös kosbor Orchis ustulata 
181. vitézkosbor Orchis militaris 
182. bíborkosbor Orchis purpurea 
183. hússzínű ujjaskosbor Dactylorhiza incarnata 
184. foltos ujjaskosbor Dactylorhiza maculata 
185. vitézvirág Anacamptis pyramidalis 
186. réti kardvirág Gladiolus imbricatus 
187. zöldike Coeloglossum viride 
188. légybangó Ophrys insectifera 
189. pókbangó Ophrys sphecodes 
190. méhbangó Ophrys apifera 
191. széleslevelű gyapjúsás Eriophorum latifolium 
192. csomós ebír Dactylis glomerata 
193. hegyi árvalányhaj Stipa joannis 
194. kontyvirág (foltos kontyvirág)Arum maculatum 
195. ágas békabuzogány Sparganium erectum 
196. fehér sáfrány Crocus albiflorus 
197. kárpáti sáfrány Crocus heuffelianus 
198. tarka sáfrány Crocus reticulatus 
199. kisfészkű hangyabogáncs Jurinea mollis 
200. enyves aszat Cirsium erisithales 
Állatok
 Magyar név Tudományos név 
Puhatestűek 
1. kék meztelencsiga Bielzia coerulescens 
2. éti csiga Helix pomatia 
3. kerti csiga Cepaea hortensis 
4. pannon csiga Cepaea vindobonensis 
Ízeltlábúak 
Rákok  
5. folyami rák Astacus astacus 
6. kecskerák Astacus leptodactylus 
Rovarok  
7. ezüstös pikkelyke
(ezüstös ősrovar)
Lepisma saccharina
8. tiszavirág Palingenia longicauda 
9. szalagos karcsúszitakötő Calopteryx splendens 
10. óriás szitakötő Anax imperator 
11. sebes acsa Aeshna cyanea 
12. imádkozó sáska (ájtatos manó) Mantis religiosa 
13. zöld lombszöcske Tettigonia viridissima 
14. fűrészlábú szöcske Saga pedo 
15. lótücsök Gryllotalpa gryllotalpa 
16. olasz sáska Calliptamus italicus 
17. sisakos sáska Acrida hungarica 
18. kékszárnyú sáska Oedipoda coerulescens 
19. kerepelő sáska Psophos stridulus 
20. óriás énekeskabóca Tibicina haematodes 
21. lovagbodobács Lygaeus saxatilis 
22. verőköltő bodobács Pyrrhocoris apterus 
23. hangyaleső
(közönséges hangyaleső)
Myrmeleon formicarius 
24. szegélyes csíkbogár Dytiscus marginalis 
25. óriáscsíbor Hydrous piceus 
26. nagy bábrabló Calosoma sycophanta 
27. bőrfutrinka Carabus coriaceus 
28. kékfutrinka Carabus violaceus 
29. rezes futrinka Carabus ullrichi 
30. hétpettyes katicabogár Coccinella septempunctata 
31. kőrisbogár Lytta vesicatoria 
32. közönséges nünüke Meloe proscarabaeus 
33. májusi cserebogár Melolontha melolontha 
34. tavaszi ganajtúró Geotrupes vernalis 
35. aranyos virágbogár Cetonia aurata 
36. szarvasbogár Lucanus cervus 
37. orrszarvú bogár Oryctes nasicornis 
38. havasi cincér Rosalia alpina 
39. nagy hőscincér Cerambyx cerdo 
40. díszes darázscincér Plagionotus detritus 
41. gyászcincér Morimus funereus 
42. burgonyabogár Leptinotarsa decemlineata 
43. földi poszméh Bombus terrestris 
44. sárgagyűrűs álcsüngőlepke Amata phegea 
45. halálfejes lepke Acherontia atropos 
46. nagy éjjeli pávaszem Saturnia pyri 
47. kéköves bagolylepke Catocala fraxini 
48. fecskefarkú lepke Papilio machaon 
49. kardoslepke Iphiclides podalirius 
50. kis apollólepke Parnassius mnemosyne 
51. hajnalpír lepke Anthocharis cardamines 
52. citromlepke Gonepteryx rhamni 
53. közönséges boglárkalepke Polyommatus icarus 
54. gyászlepke Euvanessa (Nymphalis) antiopa 
55. nappali pávaszem Inachis io 
56. atalanta lepke Vanessa atalanta 
57. óriás fenyődarázs Urocerus gigas 
 Pókok  
58. koronás keresztespók Araneus diadematus 
59. szongáriai cselőpók Lycosa singoriensis 
60.darázspók Argiope fasciata 
Gerincesek 
 Halak  
61. sebes pisztráng Salmo trutta fario 
62. réti csík Misgurnus fossilis 
63. lápi póc Umbra krameri 
64.csuka Esox lucius 
 Kétéltűek  
65. zöld leveli béka Hyla arborea 
66. barna varangy Bufo bufo 
67. zöld varangy Bufo viridis 
68. barna ásóbéka Pelobates fuscus 
69. sárgahasú unka Bombina variegata 
70. vöröshasú unka Bombina bombina 
71. gyepi béka Rana temporaria 
72. mocsári béka Rana arvalis 
73. kecskebéka Rana esculenta 
74. foltos szalamandra Salamandra salamandra 
75.tarajos gőte Triturus cristatus 
 Hülők  
76. mocsári teknős Emys orbicularis 
77. törékeny gyík (lábatlan gyík)Anguis fragilis 
78. magyar gyík Ablepharus kitaibelii 
79. zöld gyík Lacerta viridis 
80. fürge gyík Lacerta agilis 
81. kockás sikló Natrix tessellata 
82. erdei sikló Elaphe longissima 
83. vízi sikló Natrix natrix 
84. parlagi vipera Vipera ursinii 
85.keresztes vipera Vipera berus 
 Madarak  
86. búbos vöcsök Podiceps cristatus 
87. kormorán (kárókatona) Phalacrocorax carbo 
88. batla Plegadis falcinellus 
89. nemes kócsag (nagy kócsag)  Egretta alba 
90. kis kócsag Egretta garzetta 
91. szürkegém Ardea cinerea 
92. vörösgém Ardea purpurea 
93. fehér gólya Ciconia ciconia 
94. fekete gólya Ciconia nigra 
95. kanalasgém Platalea leucorodia 
96. bütykös hattyú Cygnus olor 
97. nagy lilik Anser albifrons 
98. cigányréce Aythya nyroca 
99. tőkés réce Anas platyrhynchos 
100. vörös vércse Falco tinnunculus 
101. parlagi sas Aquila heliaca 
102. réti sas Haliaetus albicilla 
103. kerecsensólyom Falco cherrug 
104. egerészölyv Buteo buteo 
105. héja Accipiter gentilis 
106. vörös kánya Milvus milvus 
107. barna rétihéja Circus aeruginosus 
108. fogoly Perdix perdix 
109. fácán Phasianus colchicus 
110. túzok Otis tarda 
111. goda Limosa limosa 
112. gulipán Recurvirostra avosetta 
113. gólyatöcs Himantopus himantopus 
114. pajzsos cankó Philomachus pugnax 
115. dankasirály Larus ridibundus 
116. szárcsa Fulica atra 
117. balkáni gerle Streptopelia decaocto 
118. jégmadár Alcedo atthis 
119. szalakóta (kékcsóka) Coracias garrulus 
120. gyurgyalag Merops apiaster 
121. kakukk Cuculus canorus 
122. gyöngybagoly Tyto alba guttata 
123. erdei fülesbagoly Asio otus 
124. macskabagoly Strix aluco 
125. uhu Bubo bubo 
126. kuvik Athene noctua 
127. fekete harkály Dryocopus martius 
128. zöld küllő Picus viridis 
129. közép tarkaharkály Dendrocopus medius 
130. kis tarkaharkály Dendrocopus minor 
131. nyaktekercs Jynx torquilla 
132. sarlósfecske Apus apus 
133. füsti fecske Hirundo rustica 
134. partifecske Riparia riparia 
135. mezei pacsirta Alauda arvensis 
136. búbos pacsirtaGalerida cristata
137. barázdabillegető Motacilla alba 
138. nagy őrgébics Lanius excubitor 
139. tövisszúró gébics Lanius collurio 
140. csonttollú madár Bombycilla garrulus 
141. kövirigó Monticola saxatilis 
142. csilpcsalp füzike Phylloscopus collybita 
143. vörösbegy Erithacus rubecula 
144. kerti rozsdafarkú Phoenicurus phoenicurus 
145. vízirigó Cinclus cinclus 
146. ökörszem Troglodytes troglodytes 
147. tüzesfejű királyka Regulus igricapillus 
148. fülemüle Luscinia megarhynchos 
149. örvösrigó Turdus torquatus 
150. feketerigó Turdus merula 
151. őszapó Aegithalos caudatus 
152. széncinege Parus major 
153. kékcinege Parus coeruleus 
154. fenyvescinege Parus ater 
155. csuszka Sitta europaea 
156. süvöltő Pyrrhula pyrrhula 
157. keresztcsőrű Loxia curvirostra 
158. tengelic Carduelis carduelis 
159. erdei pinty Fringilla coelebs 
160. meggyvágó Coccothraustes coccothraustes 
161. házi veréb Passer domesticus 
162. seregély Sturnus vulgaris 
163. sárgarigó Oriolus oriolus 
164. mátyásmadár (szajkó) Garrulus glandarius 
165. szarka Pica pica 
166. holló Corvus corax 
167. vetési varjú Corvus frugilegus 
168. dolmányos varjú Corvus corone cornix 
Emlősök  
169. keleti sün Erinaceus europaeus  roumanicus 
170. vakondok Talpa europaea 
171. mezei cickány Crocidura leucodon 
172. erdei cickány Sorex araneus 
173. korai denevér Nyctalus noctula 
174. hosszúfülű denevér Plecotus auritus 
175. vízi denevér Myotis daubentoni 
176. nagy patkósorrú denevér Rhinolophus ferrumequinum 
177. mezei nyúl Lepus europaeus 
178. erdei egér Apodemus sylvaticus 
179. házi egér Mus musculus 
180. güzüegér Mus musculus spicilegus 
181. mezei pocok Microtus arvalis 
182. nagy pele Glis glis 
183. mogyorós pele Muscardinus avellanarius 
184. mókus Sciurus vulgaris 
185. ürge Citellus citellus 
186. hörcsög Cricetus cricetus 
187. nyuszt Martes martes 
188. nyest Martes foina 
189. menyét Mustela nivalis 
190. vidra Lutra lutra 
191. borz Meles meles 
192. barna medve Ursus arctos 
193. farkas Canis lupus 
194. róka Vulpes vulpes 
195. vadmacska Felis silvestris 
196. hiúz Lynx lynx 
197. gímszarvas Cervus elaphus 
198.dámszarvas (dámvad)Dama dama
199.őz Capreolus capreolus 
200.vaddisznó Sus scrofa 

    A latin nevek kiejtési szabályai